تبلیغات
فایت رنجر دهدشت - شرایط ارتقاع کمربند سبک فایت رنجر

فایت رنجر دهدشت

فایت رنجر دهدشت

شرایط ارتقاء کمربند سفید به زرد (مدت سه ماه ):

1-     حالت گارد

ردی استنس(ایستادن آماده )

نرمال استنس (ایستادن آزاد )

فوروارد استنس (ایستادن به سمت جلو )

2-تکنیکهای ضربات دست :

لفت جب پانج،رایت جب پانج

      3-تکنیکهای ضربات پا :

راند هاوس کیک ،فرانت کیک

راند کاف کیک ،ساید کیک

4-جاخالی دادن ها :

داک (چپ و راست )

5-مبارزه :

یک راند 5/1 دقیقه ای

6-بدنسازی :

شنا مشت 10 ، شنا شکم 15،بارفیکس 4

7-آزمون 15 حرکت از 65 حرکت نانچاکو تک

8- اجرای 3 دفاع شخصی مچ

 

شرایط ارتقاءکمربند زرد به نارنجی (مدت چهار ماه )

1-حالت گارد

ردی استنس(ایستادن آماده )

نرمال استنس (ایستادن آزاد )

   فوروارد  استنس (ایستادن به سمت جلو )

فایت پوزیشن (حالت مبارزه )

2-تکنیکهای ضربات دست :

لفت جب پانج،رایت جب پانج

هوک (ضربه دست دورانی

آپرکات (ضربه کشیده)از پائین به بالا

فورفیست (ضربه با پیش مشت )

3-تکنیکهای ضربات پا :

راند هاوس کیک ،فرانت کیک

راند کاف کیک ،ساید کیک

4-جاخالی دادن ها :

داک (چپ و راست )،فایت چپ وراست

ریست آپر بلاک(دفاع مشت مستقیم)

5-ترکیب اجرای تکنیکهای دست و پا  مذکور

6-مبارزه (فایت )                یک راند 2 دقیقه ای

7- بدنسازی            شنا مشت 15،شنا شکم20؛بارفیکس5

8-آزمون 30 حرکت نانچاکو تک

9-آزمون 8 حرکت دفاع شخصی

 

شرایط ارتقاءکمربند نارنجی به سبز (مدت شش ماه )

1-حالت گارد

ردی استنس(ایستادن آماده )

نرمال استنس (ایستادن آزاد )

   فوروارد  استنس (ایستادن به سمت جلو )

2-تکنیکهای ضربات دست :

لفت جب پانج،رایت جب پانج

هوک (ضربه دست دورانی

آپرکات (ضربه کشیده)از پائین به بالا

فورفیست (ضربه با پیش مشت )

راند بک فیست اج

 3-تکنیکهای ضربات پا :

راند هاوس کیک ،های فرانت کیک

راند کاف کیک ،نی کیک بک کیک،آرچ کیک هوک کیک،ساید کیک، پوش کیک

-جاخالی دادن ها :

داک (چپ و راست )،فایت چپ وراست

ریست آپر بلاک(دفاع مشت مستقیم)

-ترکیب اجرای تکنیکهای دست و پا  مذکور

6-مبارزه (فایت )                یک راند 2 دقیقه ای

7- بدنسازی            شنا مشت 30،شنا شکم35؛بارفیکس65

8-آزمون 45 حرکت نانچاکو تک از 65 حرکت

9-آزمون 8 حرکت دفاع شخصی مچ ویقه

شرایط ارتقاءکمربند سبز به آبی (مدت هشت ماه )

1-حالت گارد

ردی استنس(ایستادن آماده )

نرمال استنس (ایستادن آزاد )

   فوروارد  استنس (ایستادن به سمت جلو )

2-تکنیکهای ضربات دست :

لفت جب پانج،رایت جب پانج

هوک (ضربه دست دورانی

آپرکات (ضربه کشیده)از پائین به بالا

فورفیست (ضربه با پیش مشت )

راند بک فیست اج، البو

3-تکنیکهای ضربات پا :

راند هاوس کیک ،های فرانت کیک

راند کاف کیک ،نی کیک؛ بک کیک،آرچ کیک،

هوک کیک،ساید کیک، سوئیپ، راند بک کیک

4-جاخالی دادن ها :

داک (چپ و راست )،فایت چپ وراست

ریست آپر بلاک(دفاع مشت مستقیم)

بک استپ فایت(چپ و راست)ساید استپ ، البو اوتساید بلاک (دفاع با آرنج از خارج برای هوک)

5-ترکیب اجرای تکنیکهای دست و پا  مذکور

6-مبارزه (فایت )                یک راند 3 دقیقه ای

7- بدنسازی            شنا مشت 35،شنا شکم40؛بارفیکس8

8-آزمون 60 حرکت نانچاکو تک

9-آزمون 10 حرکت دفاع شخصی مچ و5یقه

 

شرایط کمربند آبی به قهوه ای (مدت یکسال)

1-حالت گارد :ردی استنس

نرمال استنس (ایستادن آزاد )

   فوروارد  استنس (ایستادن به سمت جلو ) فایت پوزیشن، رقص پا

2-تکنیکهای ضربات دست :

لفت جب پانج،رایت جب پانج

هوک (ضربه دست دورانی

آپرکات (ضربه کشیده)از پائین به بالا

فورفیست (ضربه با پیش مشت )

راند بک فیست اج، البو؛میدل پانج ؛کراس

3--تکنیکهای ضربات پا :

راند هاوس کیک ،های فرانت کیک

راند کاف کیک ،نی کیک؛ بک کیک،آرچ کیک،

هوک کیک،ساید کیک، سوئیپ، راند بک کیک

میدل راند کاف کیک ،اوت ساید کیک، هوک کیک،راند بک کیک ،جامپینگ بک کیک ،جامپینگ ساید کیک،سوئیپ

4-جاخالی دادن ها :

داک (چپ و راست )،فایت چپ وراست

ریست آپر بلاک(دفاع مشت مستقیم)

بک استپ فایت(چپ و راست)ساید استپ ، البو اوتساید بلاک (دفاع با آرنج از خارج برای هوک)

البو اوتساید بلاک(دفاع با آرنج از خارج برای هوک)

5-ترکیب اجرای تکنیکهای دست و پا  مذکور

6-ترکیب اجرای تکنیکهای پا ی مذکورروی میت

7-ترکیب اجرای تکنیکهای دست مذکورروی میت

8-مبارزه (فایت )                یک راند 3 دقیقه ای

9-آزمون 65 حرکت نانچاکو تک و حرکات نمایشی سلاح نانچاکو تک

10- بدنسازی            شنا مشت 50،شنا شکم80؛بارفیکس12

11- 10 حرکت دفاع شخصی مچ و5یقه آزمون از افقهای اکمیمه به چهار طرف

 

شرایط ارتقاء کمربند قهوه ای به مشکی ( مدت یکسال )

-حالت گارد :ردی استنس

نرمال استنس (ایستادن آزاد )

   فوروارد  استنس (ایستادن به سمت جلو ) فایت پوزیشن، رقص پا

2-تکنیکهای ضربات دست :

لفت جب پانج،رایت جب پانج

هوک (ضربه دست دورانی

آپرکات (ضربه کشیده)از پائین به بالا

فورفیست (ضربه با پیش مشت )

راند بک فیست اج، البو؛میدل پانج ؛کراس

3--تکنیکهای ضربات پا :

راند هاوس کیک ،های فرانت کیک

راند کاف کیک ،نی کیک؛ بک کیک،آرچ کیک،

هوک کیک،ساید کیک، سوئیپ، راند بک کیک

میدل راند کاف کیک ،اوت ساید کیک، هوک کیک،راند بک کیک ،جامپینگ بک کیک ،جامپینگ ساید کیک،سوئیپ اینساید هل کیک،اوتساید هل کیک ،جامپینگ راند هاوس کیک

4-جاخالی دادن ها :

داک (چپ و راست )،فایت چپ وراست

ریست آپر بلاک(دفاع مشت مستقیم)

بک استپ فایت(چپ و راست)ساید استپ ، البو اوتساید بلاک (دفاع با آرنج از خارج برای هوک)

البو اوتساید بلاک(دفاع با آرنج از خارج برای هوک)

5-ترکیب اجرای تکنیکهای دست و پا  مذکور

6-ترکیب اجرای تکنیکهای پا ی مذکورروی میت

7-ترکیب اجرای تکنیکهای دست مذکورروی میت

8-مبارزه (فایت )                یک راند 3 دقیقه ای

9- بدنسازی            شنا مشت حداقل70،شنا شکم100؛بارفیکس15

10- آزمون 60 حرکت تصویب شده ویژه نانچاکو جفت و حرکات نمایشی نانچاکو جفت و هنر های فردی

11- آزمون 8 دفاع شخصی مچ و 6دفاع شخصی یقه ، مفصل شناسی افت ها و 3 فنون پرتابی جودو

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :